Client: Ajuntament de Malgrat de Mar
Ex.estudi &Estudi Pep Boix
Informació

Naming, logotip, redisseny i direcció d’art de revista municipal. Fotografies de coberta; Tururut