Client: Ajuntament de Malgrat de Mar
Ex.estudi &Estudi Pep Boix
Informació

Naming, logotip i redisseny de revista municipal.