Client: Ajuntament de Malgrat de Mar
Ex.estudi &Estudi Pep Boix
Informació

Disseny estratègic de marca de territori per a Malgrat de Mar incloent el naming, identitat i aplicacions. L’encàrrec del projecte tenia dos objectius; captar turisme destacant el valor diferencial del poble (turisme familiar, situació i tranquil·litat) respecte a l’entorn i generar confiança a un població amb baixa autoestima. La marca es va donar a conèixer aprofitant la celebració de Sant Jordi.

Fotografia: Ramón Mompió. Estilisme: David Mas.

full
full
full